English Lantern Clock:
iets over de naam.

 

Thomas Moore

 

Bestuderen van
lantaarnklokken

 

George White en
Brian Loomes


 

 

 

George White en Brian Loomes

 

Natuurlijk ben ik nog steeds op zoek naar een exemplaar van White's "English Lantern Clocks". Ik heb zelfs verschillende keren contact opgenomen met de uitgever, de "Antique Collectors' Club". Omdat de doelgroep van de ACC uit een breed publiek van antiekverzamelaars bestaat, is het niet zo verwonderlijk dat het slechts een keer is uitgegeven in 1989. English Lantern Clocks is namelijk een zeer specialistisch boek dat ingaat op een uiterst klein onderdeel van de uurwerkmakerskunst en dat bovendien ook nog erg technisch is. Dat is waarschijnlijk de reden dat het boek slechts beperkt is uitgegeven. De kans van heruitgave is trouwens klein want de uitgever schreef me desgevraagd: "English Lantern Clocks is out of print, with no likelihood for a reprint".

Helaas is White's boek de bijbel op het gebied van lantaarnklokken en het moet toch mogelijk zijn om er tegen een redelijke prijs een te vinden. Het is ook zeer vervelend dat grote boekhandelaren op het internet zoals Amazone.com het boek rustig aanprijzen tegen de oorspronkelijke verkoopprijs van 65 pond. Bij navraag blijkt dan dat ze het boek helemaal niet hebben.

Uiteindelijk probeerde ik het daarom op een andere manier. Toen ik er achter kwam dat geen enkele Nederlandse bibliotheek het boek heeft, lukte het om een exemplaar van het boek uit een universiteitsbibliotheek in Duitsland te bestellen. Ik mocht het boek precies een week lenen. Die week heb ik gebruikt om het hele boek te fotokopiëren. Natuurlijk mag dat niet, zelfs als het voor eigen gebruik is, maar er is simpelweg geen redelijke andere manier om aan het boek te komen en ik had er al heel wat moeite in gestoken. Ik hoop nog steeds dat die heruitgave er komt want dit schitterende boek verdient het om gelezen te worden. Ik heb er in ieder geval veel van geleerd.

Lantern Clocks & Their Makers - Brian Loomes

Voordat ik dit onderdeel afsluit wil ik graag nog een interessante bron vermelden. Eerder schreef ik over hoe antiekhandelaren vaak hun lantaarnklokken aanprijzen op het internet, maar er is een handelaar die kwalitatief uitstijgt boven de meeste anderen. Brian Loomes is een handelaar in antieke Engelse klokken in Harrogate, Engeland. Hij publiceert artikelen over Engelse klokken in diverse vakbladen, maar ook op zijn website. Hij schept er genoegen in om uitgebreid onderzoek te doen naar de herkomst van de klokken die hij te koop heeft. Het gaat hierbij niet zozeer over technische details. Als amateur genealoog duikt hij vooral in archieven en haalt veel interessante biografische gegevens over uurwerkmakers naar boven. Uiteraard is er en commerciële reden, de waarde van een antiek object stijgt als er achtergrondinformatie beschikbaar is. Daarom zijn klokken waarvan de maker bekend is meestal meer waard dan die van anonieme makers. Bij Loomes is het duidelijk dat zijn drijfveer vooral ook serieuze betrokkenheid is. Enfin, Brian Loomes heeft een hele serie zeer leesbare artikelen (uiteraard in het Engels) geschreven over lantaarnklokken die allemaal op zijn website te vinden zijn.

Het laatste standaardwerk op het gebied van lantaarnklokken zag al weer bijna twintig jaar geleden het licht. English Lantern Clocks, het magnus opus van George White, autoriteit op dat gebied, is tegenwoordig erg gezocht. Er wordt veel over gesproken en geschreven, maar slechts weinigen bezitten een exemplaar. Inmiddels is van de hand van Brian Loomes een nieuw standaardwerk verschenen onder de naam "Lantern Clocks & Their Makers". Een geweldig boek dat niet onder doet voor het werk van George White.

Voor meer informatie verwijs ik graag naar de website van Brian & Joy Loomes.

Link naar de website van de Antique Collector's Club.

volgende pagina

home home

Deze pagina werd geprint van de
English Lantern Clocks website
Lei - Nederland

website: http://www.leilennaerts.nl