Tekenen en bouwen

Tandwielen en rondsels

Assembleren

Gaand werk:
spillegang

 

 

 

 

Gaand werk: spillegang

 

En een filmpje van de werkende klok:

 

 

next page

home home

This page was printed from the
English Lantern Clocks Website
Lei, the Netherlands

website: http://www.leilennaerts.nl